piątek, 18 lutego 2011

Jan Matejko, Łokietek zrywa układy z Krzyżakami w Brześciu Kujawskim, 1879

1 komentarz:

 1. Według |ana Długosza zjazd w Brześciu Kujawskim,
  na którym zerwano rokowania polsko-krzyżackie,
  miał miejsce w 1 3 1 1 roku. Wówczas Wielki
  Mistrz zakonu, Karol Beffart z Trewiru (panował
  właściwie od 1 3 1 2 ) , a zdaniem Długosza — Karol „z
  Liczeburga", miał zaproponować Łokietkowi odkupienie
  Pomorza, zajętego przez Krzyżaków
  w 1309. Matejko trzymał się ściśle wersji Długosza.
  Obraz ukazuje spotkanie Wielkiego Mistrza
  z Władysławem Łokietkiem — moment zapoznania
  się władcy polskiego z propozycją. We wnętrzu izby
  siedzący z lewej Wielki Mistrz krzyżacki, w kolczudze
  i narzuconym na nią płaszczu, gestykulując
  wypowiada swoje racje. W głębi — dwaj jego
  towarzysze zakonni w podobnych strojach (jeden
  z nich także w szyszaku z pióropuszem z pawich
  piór). Stojący z prawej strony ze wzburzoną twarzą
  Władysław Łokietek, w mitrze książęcej, zbroi i paludamencie,
  w prawej ręce wyciągniętej w stronę
  Mistrza trzyma obnażony miecz, lewą przytrzymuje
  tarczę. Za nim rycerz z rozpostartym nad władcą
  proporcem. Pośrodku niewielki stół, na którym
  rozłożona chorągiew i dokumenty z pieczęciami.
  Miecz Łokietka nad stołem symbolizuje przyszłą
  walkę z Zakonem o Pomorze i ujście Wisły.
  G Namalowany w Krzesławicach w czasie miesięcy
  letnich 1879.

  OdpowiedzUsuń