wtorek, 3 marca 2015

Arthur Szyk o losie Żydów pod okupacją niemiecką

Arthur Szyk

Arthur Szyk

Arthur Szyk, 1943

Arthur Szyk
Szyk urodził się w Polsce pod zaborem rosyjskim w rodzinie żydowskiej, sam zawsze uważał się zarówno za Żyda, jak i Polaka. W trakcie wojny wielokrotnie przedstawiał cierpienia Żydów, ale i Polaków na okupowanych przez Niemców ziemiach.

1 komentarz: