sobota, 7 marca 2015

11 męczennic z Nowogródka

Adam Styka, Męczeństwo jedenastu sióstr nazaretanek z Nowogródka, 1948
6 lipca 1941 do Nowogródka wkroczyły wojska niemieckie i już 3 tygodnie później odbyła się pierwsza publiczna egzekucja, w której hitlerowcy rozstrzelali 60 mieszkańców miasta.W lipcu 1943 siostry nazaretanki zgłosiły się na gestapo, by ofiarować swoje życie za 120 osób, aresztowanych i przeznaczonych do rozstrzelania. Karę śmierci zamieniono aresztowanym na roboty w Niemczech (zatrzymanych wywieziono 24 lipca, a nielicznych uwolniono). Wszyscy wywiezieni przeżyli wojnę. Siostry zostały wezwane 31 lipca, a następnego dnia, bez sądu i wyroku, zostały rozstrzelane. W 2000 roku siostry zostały beatyfikowane.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz