czwartek, 28 kwietnia 2011

Uwolniony jasyr pod Łopusznem - 28 kwietnia 1512

Anonim, Konstanty Ostrogski, XVII w.
Bitwa pod Łopusznem (znana także jako bitwa pod Wiśniowcem)  odbyła się dnia 28 kwietnia 1512 r. Wojska polsko-litewskie pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Kamienieckiego oraz hetmana wielkiego litewskiego Konstantego Ostrogskiego rozbiły najazd Tatarów Krymskich, którymi dowodził Mengli I Girlej. 
Kawaleria polska, licząca 5 tysięcy żołnierzy, dowodzona przez Mikołaja Kamienieckiego, przy wsparciu oddziałów litewskich i ruskich, wycięła w pień 24 tysiące (wg niektórych źródeł 10 tysięcy) Tatarów i uwolniła kilkunastotysięczny jasyr.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz