piątek, 1 kwietnia 2011

Śluby Jana Kazimierza - pierwsze prima aprilis? - 1 kwietnia 1656 r.


Jan Matejko, fragment Ślubów lwowskich

W czasie potopu szwedzkiego król polski Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 złożył śluby (tzw. lwowskie) podczas mszy świętej odprawianej przez nuncjusza Pietro Vidoniego przed obrazem Matki Bożej Łaskawej w katedrze Lwowskiej. Kraj był prawie w całości opanowany przez Szwedów i Rosjan. Przyrzeczenia królewskie miały poderwać do walki z najeźdźcami nie tylko szlachtę, ale i cały lud. Monarcha oddał Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Boskiej, którą nazwał Królową Polski i obiecał, że poprawi sytuację chłopów i mieszczan, kiedy tylko kraj zostanie uwolniony spod okupacji. Obietnice wobec niższych stanów nie zostały zrealizowane z powodu stanowczego sprzeciwu szlachty. Czyżby to były pierwsze oficjalne prima aprilis?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz