wtorek, 19 kwietnia 2011

Bitwa pod Raszynem - 19 kwietnia 1809

January Suchodolski, Śmierć Cypriana Godebskiego pod Raszynem
Bitwa pod Raszynem  została stoczona została w czasie wojny z Austrią w okresie wojen napoleońskich 19 kwietnia 1809 r. przez wojska polskie i saskie, dowodzone przez księcia Józefa Poniatowskiego z korpusem wojsk austriackich, pod dowództwem  arcyksięcia Ferdynanda Karola d'Este. Zakończona została podpisaniem przez obie strony konwencji oddającej Austriakom stolicę, ale na korzystnych dla strony polskiej warunkach. Bitwa była taktycznie nierozstrzygnięta. Jednak zapoczątkowała ona kampanię, której efektem było między innymi dwukrotne powiększenie obszaru Księstwa i zwiększenie polskiej siły zbrojnej z 14 tys. do 60 tys. w niecałe trzy miesiące.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz