sobota, 29 stycznia 2011

Gdansk znow pruski - 2.01.1814.

Wolne Miasto Gdańsk (fr. Ville libre de Dantzig) to autonomiczne terytorium obejmujące miasto Gdansk i okolice, istniejące w latach 1807–1814. Wolne Miasto Gdańsk znajdowało się pod protektoratem Prus i Saksonii, choć faktyczny protektorat sprawowała nad nim Francja. Powstało 9 lipca 1807 w wyniku podpisania pokoju w Tylzy. Powstanie Wolnego Miasta poprzedziło długotrwałe oblężenie Gdańska przez wojska napoleońskie. W 1813 miasto zostało ponownie oblężone, tym razem przez wojska pruskie i rosyjskie. Niemal roczne oblężenie miasta doprowadziło do ogromnych strat. 2 stycznia 1814 Francuzi poddali miasto, co de facto oznaczało koniec istnienia wolnego miasta. Na kongresie wiedenskim w 1815 zdecydowano o likwidacji Wolnego Miasta Gdańska.
W 1939 r. Wolne Miasto Gdansk wydalo znaczek z podpisem Gdansk znow pruski, juz wlodarze miasta tesknili za Hitlerem i Niemcami, by wrocic pod rzady calkowicie germanskie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz