czwartek, 29 stycznia 2015

Mikołaj Trąba - pierwszy prymas Polski

Stanisław Samostrzelnik, Mikołaj Trąba, XVI wiek
Mikołaj Trąba (ur. ok. 1358 - 1422) notariusz królewski od 1390 roku, podkanclerzy koronny 1403-1412, arcybiskup halicki 1410-12, następnie od 1412 roku arcybiskup gnieźnieński i wreszcie  pierwszy prymas Polski od 1417. Sprowadził tytuł prymasa dla siebie i swoich następców z soboru w Konstancji. Od roku 1417 każdy Arcybiskup Gnieźnieński jest nazywany Prymasem Polski.

Mikołaj Trąba war der polnische Erzbischof von Halytsch und von Gniezno sowie der erste Primas Poloniae (1417–1422). Er erlangte den letzten Titel für sich und seine Nachfolger beim Konzil von Konstanz. Dort war er eines der sechs Mitglieder der Germanischen Konzilsnation und damit an der Papstwahl beteiligt. Seit 1417 war jeder Erzbischof von Gniezno immer auch Primas von Polen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz