wtorek, 24 maja 2011

Car Polski Mikołaj I Romanow - 24 maja 1829 r.

Franz Krüger, Mikołaj I Romanow, 1852
24 maja 1829 roku car Mikołaj I został koronowany w Warszawie na króla Polski (w dokumentach rosyjskich Царь Польский). Królestwo Kongresowe było formalnie związane unią realną z Imperium Rosyjskim, a cesarze rosyjscy nosili tytuł króla Polski  i byli koronowani w Warszawie, co wynikało z unii. Po detronizacji Romanowów w 1831 koronacja na króla Polski odbywała się w Rosji przy okazji koronacji na cesarza imperium i podkreślała zależność od Rosji. Królestwo Polskie stało się zaś integralną częścią Rosji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz