czwartek, 24 marca 2011

Tadeusz Kościuszko składa przysięgę na Rynku w Krakowie - 24 marca 1794

Franciszek Smuglewicz, Przysięga Tadeusza Kościuszki na rynku w Krakowie, 1797

Po odprawie oficerów garnizonu krakowskiego, Tadeusz Kościuszko wraz z Józefem Wodzickim udali się na mszę do kościoła kapucynów, po wysłuchaniu której w domku loretańskim złożyli u stóp ołtarza szable, które zostały poświęcone przez gwardiana. Następnie ująwszy szable w dłonie ślubowali, że gotowi są oddać swoje życie dla obrony ojczyzny.
Walery Eljasz-Radzikowski, Poświęcenie szabel Kościuszki i Wodzickiego, 1905

Około godziny 10 na rynku krakowskim pojawił się Tadeusz Kościuszko, po czym odczytano akt powstania oraz Kościuszko złożył przysięgę:
Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego.
Akt powstania nadawał Kościuszce tytuł Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej (naczelnik insurekcji kościuszkowskiej) i składał w jego ręce całkowitą władzę. 

5 komentarzy:

  1. Powoli powstaje kalendarium historii Polski :-)

    OdpowiedzUsuń
  2. Kujawiak, Pielgrzym Marian mnie tu doprowadził i dobrze się stało.
    Potrzeba wielka aby w tym chaosie dzisiejszym zobaczyć jak przecież nie aż tak dawno Polacy walczyli i słowa wielkie i piękne nosili w sobie. Gdzie nasze miejsce za 100 lat przy takim tempie degradacji wszelkiej ?
    Tylko w Bogu nadzieja.

    OdpowiedzUsuń